در حال بارگذاری

Free Willy 2: The Adventure Home

Dwight H. Little . France, USA .

1995

جسی و ویلی پس از سه سال دوباره با هم متحد شده اند تا دوستان نهنگ‌شان را از چنگ تاجران نفت نجات دهند...

4.9/ 10 (12,708 رأی)

پیش نمایش، تصاویر و برش هایی از فیلم

فیلم های مشابه

هیوگو

2011

Hugo

Martin Scorsese

کتاب جنگل

2016

The Jungle Book

Jon Favreau

The Day of the Doctor

2013

The Day of the Doctor

Nick Hurran

The Keeper: The Legend of Omar Khayyam

2005

The Keeper: The Legend of Omar Khayyam

Kayvan Mashayekh

Free Willy 3: The Rescue

1997

Free Willy 3: The Rescue

Sam Pillsbury

The Prince and the Pauper

1937

The Prince and the Pauper

William Dieterle, William Keighley

عوامل فیلم Free Willy 2: The Adventure Home

دیالوگ های معروف Free Willy 2: The Adventure Home

دانلود Free Willy 2: The Adventure Home