در حال بارگذاری

Humanoids from the Deep

Barbara Peeters, Jimmy T. Murakami . USA .

1980

آزمایش های علمی معکوس عمل می کنند و نتایج وحشتناکی به بار می آورند که باعث خلق موجودی: نیمه انسان/نیمه ماهی می شود که با کشتن مردان و تجاوز به زنان باعث ایجاد رعب و وحشت در یک روستا می شود...

5.7/ 10 (4,830 رأی)

پیش نمایش، تصاویر و برش هایی از فیلم

فیلم های مشابه

رزیدینت اویل: مجازات

2012

Resident Evil: Retribution

Paul W.S. Anderson

موجود

2011

The Thing

Matthijs van Heijningen Jr.

پاکسازی؛ هرج و مرج

2014

The Purge: Anarchy

James DeMonaco

آسمان های تاریک

2013

Dark Skies

Scott Stewart

خاطرات چرنوبیل

2012

Chernobyl Diaries

Bradley Parker

آپولو ۱۸

2011

Apollo 18

Gonzalo López-Gallego

عوامل فیلم Humanoids from the Deep

دیالوگ های معروف Humanoids from the Deep

دانلود Humanoids from the Deep