در حال بارگذاری

Outpost: Rise of the Spetsnaz

Kieran Parker . UK .

2013

در قسمت سوم از مجموعه ی Outpost، ما متوجه ریشه های این سربازان عجیب شده و مبارزه آنها در مقابل نیروهایی به مراتب خطرناکتر از خودشان یعنی سربازان روسیه را می بینیم...

5.1/ 10 (1,498 رأی)

پیش نمایش، تصاویر و برش هایی از فیلم

فیلم های مشابه

رزیدینت اویل: مجازات

2012

Resident Evil: Retribution

Paul W.S. Anderson

پاکسازی؛ هرج و مرج

2014

The Purge: Anarchy

James DeMonaco

The Human Race

2014

The Human Race

Paul Hough

Another World

2016

Another World

Eitan Reuven

Gantz

2016

Gantz

Shinsuke Sato, Earl Palma

Predator

2016

Predator

John McTiernan

عوامل فیلم Outpost: Rise of the Spetsnaz

Velibor Topic

بازیگر

Velibor Topic

دیالوگ های معروف Outpost: Rise of the Spetsnaz

دانلود Outpost: Rise of the Spetsnaz