در حال بارگذاری

Attack on Titan: The Wings of Freedom

Tetsuro Araki . Japan .

2015

در حالی که منطقه Trost از وجود تایتان ها پاکسازی شده، اِرن سراغ کاپیتان لیوای رفته تا توانایی ها اسرار آمیز او را یاد بگیرد و...

7.9/ 10 (130 رأی)

پیش نمایش، تصاویر و برش هایی از فیلم

فیلم های مشابه

Justice League: Doom

2012

Justice League: Doom

Lauren Montgomery

Justice League: Gods and Monsters

2016

Justice League: Gods and Monsters

Sam Liu

Justice League vs. Teen Titans

2016

Justice League vs. Teen Titans

Sam Liu

Ultramarines: A Warhammer 40,000 Movie

2016

Ultramarines: A Warhammer 40,000 Movie

Martyn Pick

Doctor Strange

2007

Doctor Strange

Jay Oliva, Patrick Archibald, Frank Paur, Dick Sebast

Sky Blue

2003

Sky Blue

Moon-saeng Kim

عوامل فیلم Attack on Titan: The Wings of Freedom

دیالوگ های معروف Attack on Titan: The Wings of Freedom

دانلود Attack on Titan: The Wings of Freedom