در حال بارگذاری

Puppetmaster

David Schmoeller . USA .

1989

نیل گالاگر راز یکی از عروسک های تولون را می فهمد که زنده شده و دوباره خودش را کُشته است. الکس و دوستان دیوانه اش آمده اند تا موضوع را بررسی کنند، اما به دام عروسک ها تولون می افتند و...

5.6/ 10 (6,694 رأی)

پیش نمایش، تصاویر و برش هایی از فیلم

فیلم های مشابه

Twilight Zone: The Movie

1983

Twilight Zone: The Movie

John Landis, Steven Spielberg, Joe Dante, George Miller

Frankenstein Meets the Wolf Man

1943

Frankenstein Meets the Wolf Man

Roy William Neill

Eraserhead

1978

Eraserhead

David Lynch

Phantasm

1979

Phantasm

Don Coscarelli

Phantasm IV: Oblivion

1998

Phantasm IV: Oblivion

Don Coscarelli

عوامل فیلم Puppetmaster

دیالوگ های معروف Puppetmaster

دانلود Puppetmaster