در حال بارگذاری

Visioneers

Jared Drake . USA .

2008

وقتی مردم در سرتاسر دنیا به دلیل استرس از پای در می آیند،"جورج" اپیدمی را نادیده گرفته و زندگی عجیب خود را ادامه می دهد اما پس از مدتی اولین نشانه ها را بروز می دهد و...

6.1/ 10 (5,054 رأی)

پیش نمایش، تصاویر و برش هایی از فیلم

فیلم های مشابه

Space Station 76

2014

Space Station 76

Jack Plotnick

No Men Beyond This Point

2015

No Men Beyond This Point

Mark Sawers

Slaughterhouse-Five

1972

Slaughterhouse-Five

George Roy Hill

A Boy and His Dog

1975

A Boy and His Dog

L.Q. Jones

Bicentennial Man

1999

Bicentennial Man

Chris Columbus

The Man in the White Suit

1952

The Man in the White Suit

Alexander Mackendrick

عوامل فیلم Visioneers

Missi Pyle

بازیگر

Missi Pyle

Judy Greer

بازیگر

Judy Greer

Zach Galifianakis

بازیگر

Zach Galifianakis

دیالوگ های معروف Visioneers

دانلود Visioneers